Isnin, 13 April 2009

Program Kecemerlangan Akademik ke 15

Bersama antara pelajar-pelajar cemerlang bahagian 6 April 2009 (Alfi, Rozana, Afiqah, Naimah dan Isfahani)


Naimah, Enny dan Musang Terbang


Program Kecemerlangan Akademik ke 15 diadakan di Kem Nur Lembah Lenggong dari 11 – 13 April 2009. Antara yang terlibat termasuklah pensyarah-pensyarah Fakulti Perakaunan (sebagai penganjur dan fasilitator), pelajar-pelajar cemerlang bahagian 6 (sebagai fasilitator) dan pelajar-pelajar bahagian 2 hingga 5 (sebagai peserta).

Antara aktiviti-aktivitinya termasuklah sesi LDK, treasure hunt, jungle trekking dan flying fox. Pada saya program ini merupakan program PKA yang terbaik dari segi kesannya kepada pelajar. Pendekatan yang begitu efektif menggunakan rakan sebaya (pelajar cemerlang bahagian 6) sebagai fasilitator, lebih kepada berkongsi pengalaman secara "informal".

Tiada ulasan: